Käyttöehdot / Tietosuojaseloste

01.12.2020

Rekisterin ylläpitäjä:

BendyFi Oy 0984827-8

Lahdenkatu 14 A 3
15140 LAHTI


BendyFI Oy (bendy.fi) tallentaa ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot ennen verkkokaupasta tilaamista. Henkilötietojen antaminen on edellytys tilaamiselle. Verkkokaupastamme ei voi tilata tuotteita antamatta henkilötietoja.

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat:

- Asiakkuuden ylläpito, kuten tilausten käsittely, toimitus, takuuasiat ja laskutus
- Asiakkuuteen liittyvä viestintä, esim. erilaiset kampanjat, uutiskirjeet
- Käyttökokemuksen parantamiseksi, tuotesuositusten antamiseen ja markkinoinnin kohdennukseen. 
- Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.

Bendy.fi asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:                                                                             

Etu- ja sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, postiosoite, maksutiedot (mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot) ja tilaushistoria.

Säilytämme henkilötietojasi:                                                                                                                

Verkkokaupassa viiden vuoden ajan. -Sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan. - Kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan. Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä tietosuojaselosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Suomen kirjanpitolaki asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle. Henkilötietoja vastaanottavat: Yrityksemme ja sen työntekijät. Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa maksut. Kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran asiakkaalle rekisterin tiedot koostuvat asiakkaan itse ilmoittamista tiedoista verkkokaupassamme tai muutoin ja erilaisin sähköisin lomakkein kerättävistä tiedoista. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.


Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:

- Oikeus tarkastaa itseä koskevat henkilötiedot

- Oikeus tietojen oikaisemiseen 

- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi oikeus kieltää markkinoinnin)

- Oikeus vastustaa käsittelyä

- Oikeus peruuttaa suostumus (esimerkiksi oikeus peruuttaa suostumus markkinointiin)

- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Muutoksista tulee ilmoittaa sähköpostitse: asiakaspalvelu@bendy.fi

Evästeiden käyttö

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa. BendyFi Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista.